Байтүгей — қазақ халқының құрамындағы ру. Шежіре бойынша, Ұлы жүздегі суан тайпасынан таратылады. Байтүгейден Елтынды, Жылкелді аталары тарайды. Ұраны — Байсуан, таңбасы— дөңгелек.